VM-NovitatesЖ. ДОКУМЕНТЫ. Журнал «VM-Novitates», v. 18, n. 1, p. 26-28, 12 фев. 2024.