VM-NovitatesЖ. ДОКУМЕНТЫ. Журнал «VM-Novitates», v. 17, n. 4, p. 26-28, 29 дек. 2023.