(1)
VM-NovitatesЖ. Предисловие. VM-Novitates 2019, 3-4.